het laatste land

The novel ‘Het laatste land’ (The Last Land) published by Signatuur.

ISBN 9789056724641 425 pages
€ 19.95 or as E-book 15.99

In the middle of the Atlantic Ocean is a little archipelago. Life is good and thriving till the day when an extreme heavy hurricane sweeps across the islands and breaks off all contact with the rest of the world.

Read the first two chapters for free (in Dutch).
BESTEL

In the isolated society raises first commotion – then panic – when it seems that really all connections keep being broken off. The young boy Unnar, whose parents didn’t return from a trip to the continent, tries to find his way in the chaos and becomes friends with the unemployed lighthouse-keeper. The secretary of the cabinet sees how the ministers are unable to control the crisis, and in the harbour the officials try to fish up their meals.

In ‘The Last Land’ we see how unexpectedly fast the once happy and modern community crumbles off, while everyone tries to survive.

For this novel I’ve done a very extensive research.


Nederlands

De roman 'Het laatste land'. Uitgever Signatuur
ISBN 9789044968774€ 19.95E-book 15.99425 pag.
Midden in de Atlantische Oceaan ligt een kleine eilandengroep. Het leven is er goed en welvarend tot een zware storm over het gebied raast en al het contact met de rest van de wereld verbreekt.
In de geïsoleerde gemeenschap ontstaat eerst beroering – dan paniek – als het erop lijkt dat de verbindingen verbroken blijven. De jonge Unnar, wiens ouders niet zijn terugkomen van hun trip naar het continent, zoekt zijn weg in de chaos en vat sympathie op voor de uitgerangeerde vuurtorenwachter. De notuliste van het kabinet ziet met lede ogen aan hoe de bestuurders niet in staat zijn de crisis te bedwingen, en in de haven proberen ambtenaren hun maaltijd bij elkaar te vissen.
De roman vertelt van hoe onverwacht snel de eens gelukkige en moderne samenleving afbrokkelt, terwijl iedereen wanhopig probeert te overleven.
Voor deze roman deed ik een uitgebreid onderzoek.