HP de Tijd

Door Jan Zandbergen
De kus van de weduwe van Threes Anna is weer zo’n typisch Vassallucci-boek. De kenners weten wat ik bedoel: seks verpakt als kunstzinnigheid, diepgang & deftigheid. De schrijfster is in het dagelijks leven theatermaker en was jarenlang artistiek leider van Dogtroep. Vindt u het voorplat saai? Dan moet u het achterplat eens zien. Plat is trouwens een verkeerd beeld, want de fotograaf heeft de lens voor het gemak zo’n beetje in het decollet√© (rond 75D) van Threes Anna gelegd, die daarnaast zo’n ongelofelijke slaapkamerblik tentoonspreidt, dat we dit boek zonder aarzelen als eer- ste bespreken. De hoofdper- soon is een theatermaakster wier echtgenoot, een zekere Luca, aan het begin van het boek overlijdt. Het is onmogelijk hieroverheen te lezen, want dit feit wordt de lezer terdege ingepeperd. Het verhaal neemt een wending als de kersverse weduwe zonder omwegen met de mannelijke bloemenbezorger het bed in duikt. Die is geil! zeg je dan. Fout! Het gaat hier om hogere gevoelens. Regelmatig bezoekt de weduwe, steeds hongerig naar gevoelens, de bloemenstal van de bezorger, maar die heeft het te druk met de verkoop. Dan komt er een zwarte scenarioschrijver in haar leven en wordt er althans tijdelijk een zekere leegte gevuld. Het boek eindigt gelukkig met De Nieuwe Vriend. “Ik weet het zeker, dit is hem.”